KNYCKERTZ OCH SNUTJAKTEN

Production Designer: Jovanna Remaeus

Costume Designer: Sandra Woltersdorf

Director: Leif Lindblom

Prod Co: Unlimited Stories